Arxiu d'etiquetes: Coneixement de l’entorn

TALLERS D’ART, HISTÒRIA I PATRIMONI: CICLE INFANTIL

L’EGIPTE DE TUTANKHAMON

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Explicar la història de Tutankhamon.
 • Definir el temps de Tutankhamon.
 • Explicar la forma de vida faraònica.
 • Familiaritzar-nos i reconèixer els objectes que formaven part d’una tomba egípcia.
 • Enumerar els elements més representatius.
 • Respectar el material de treball.
 • Aprendre amb els companys.

Què s’ofereix:  Amb la projecció d’un audiovisual ens aproparem a la vida i la mort de Tutankhamon i coneixerem els altres protagonistes: Howard Carter i Lord Carnarvon.
Gràcies a la manipulació de diferents objectes, coneixerem què pensaven els egipcis del món de la mort.
L’escenificació d’una momificació ens permetrà representar un dels moments més importants de la vida quotidiana dels egipcis.
L’activitat pràctica serà la realització d’un mural amb els diferents personatges que han sortit al conte.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

ULISSES I ELS DÉUS

Tipologia de l’activitat: Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a: Educació infantil, cicle inicial

Objectius:

 • Descriure com seria l’Olimp i els seus habitants.
 • Identificar l’Ulisses.
 • Identificar els grecs en el seu temps.
 • Enumerar diferents personatges mitològics.
 • Observar reproduccions dels atributs dels déus.
 • Estimar el patrimoni cultural.
 • Aprendre amb els companys.

Què s’ofereix:
Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
La narració d’un conte en el que els alumnes hi participen de manera activa, servirà per apropar-se al personatge d’Ulisses.
Els alumnes aniran col·locant la sorra (illes), mouran el vaixell, col·locaran els déus que participen a la història.
La manipulació d’objectes-joguines en forma d’atributs, ens permetrà relacionar aquests amb el seu déu corresponent. Tindrem un bagul amb els atributs dels déus que han sortit a la història i per parelles, els nens hauran de relacionar el déu amb el seu atribut.
L’activitat pràctica consistirà en l’elaboració d’un mural que representa l’Olimp.
Mitjançant un joc de preguntes i respostes els alumnes col·locaran els elements que prèviament hauran retallat i pintat. Cada alumne retallarà una figura de la divinitat que ha sortit al conte o l’atribut i haurà d’enganxar-lo en dos murals que quedaran a l’aula.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h. Els objectius i l’activitat s’adeqüen al cicle corresponent.

Taller mitologia clàssica

Iniciem el nostre viatge per mar

BANDOLERS I PIRATES!

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Conèixer la vida en altres temps.
 • Familiaritzar-nos amb els productes nous del camp.
 • Descriure els problemes que provoquen l’aparició del
 • bandolerisme.
 • Identificar la figura del bandoler.
 • Identificar la figura del pirata.
 • Descriure els elements dels bandolers i pirates.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar el patrimoni cultural.
 • Aprendre amb els companys.
 • Experimentar el treball cooperatiu.

Què s’ofereix:

Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. La narració d’un conte i les disfresses permetran apropar-se a la vida quotidiana en època de pirates i bandolers. Realització d’un mercat amb objectes per tal de poder distingir quins objectes pertanyen a pirates i bandolers. Divisió de la classe en bandolers i pirates, on s’intercanviaran els objectes del mercat per plastificacions que s’hauran d’enganxar en un gran mural. L’activitat pràctica consistirà en l’elaboració d’un sac de bandoler o un cofre de pirata on s’hauran d’enganxar els elements característics dels dos personatges.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

LA REVOLUCIÓ FRANCESA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Descobrir els personatges més importants que participen en la Revolució Francesa.
 • A través d’imatges, observar com seria la forma de  vida d’aquells habitants.
 • Distingir les diferències en el vestit, la feina i la manera de viure.
 • Anomenar els diferents oficis i dedicacions.
 • Observar material didàctic.
 • Aprendre amb els companys.

Què s’ofereix:

La narració d’un conte amb material didàctic on aniran apareixent personatges servirà per apropar-se a la vida quotidiana del període. A través de diferents materials, es treballaran diferents personatges de l’època, les feines que desenvolupen i els espais en els que viuen. La manipulació de material didàctic ens permetrà identificar-les i relacionar-les amb l’ofici. S’elaborarà un mural que representa la ciutat de París amb els edificis protagonistes dels esdeveniments en la Revolució Francesa i els protagonistes. Tota la recerca realitzada facilitarà la informació necessària per fer una posta en comú.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

EL MÓN DE VICENT VAN GOGH

09Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Familiaritzar-nos amb la figura de Vincent van Gogh
 • Situar Vicent van Gogh en els conceptes temporals abans i ara.
 • Observar algunes de les obres més representatives.
 • Reconèixer algunes tècniques que feia servir.
 • Observar diferents maneres de representar la realitat.
 • Experimentar amb els colors i els pinzells.
 • Respectar el material de treball.
 • Aprendre amb els companys.
 • Respectar el patrimoni artístic.
 • Fomentar la sensibilitat davant d’una obra d’art.

Què s’ofereix:

A través d’una xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.

La visualització de reproduccions de gran format i la realització de jocs visuals ajudaran als alumnes a entendre l’obra de Vicent van Gogh. Els alumnes manipularan i identificaran els elements presents en l’obra de Vincent Van Gogh i els podran relacionar amb diferents quadres. Amb l’ajut de material gràfic que reprodueix algunes de les principals obres de Vicent Van Gogh, es treballa per grups aspectes relacionats amb la temàtica, colors,tècnica… L’activitat pràctica serà la realització individual d’una obra de Vicent Van Gogh utilitzant la gama cromàtica de l’artista i diferents tècniques.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

EL MÓN D’ANTONI GAUDÍ

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Identificar l’Antoni Gaudí.
 • Situar l’Antoni Gaudí en el seu temps.
 • Descriure el seu estil.
 • Enumerar les parts d’una casa.
 • Identificar els edificis més representatius.
 • Experimentar amb alguna de les tècniques que feien servir els modernistes.
 • Familiaritzar-nos i reconèixer els sistemes decoratius i constructius de Gaudí.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Estimar el patrimoni artístic.
 • Aprendre amb els companys.

Què s’ofereix:

Ens aproparem a la vida d’Antoni Gaudí i a la seva obra a través d’un joc d’empatia i un conte.

Ajudats d’un material didàctic divers treballaran la Casa Batlló a partir de les parts de la casa, els elements estructurals i estètics. Descobriran la importància dels símbols de Gaudí a partir d’un joc de descoberta. Experimentant amb textures de sorres i sals de colors realitzaran un mural conjunt de la Pedrera.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL MÓN DE PABLO PICASSO

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Familiaritzar-nos amb la figura de Pablo Picasso.
 • Identificar Picasso com un personatge d’una època passada.Enumerar algunes de les obres més representatives.
 • Reproduir algunes tècniques que feia servir.
 • Entendre l’art com una representació personal de la realitat.
 • Habituar-se a l’observació d’obres artístiques.
 • Aprendre amb els companys.
 • Fomentar la sensibilitat davant d’una obra d’art.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.

La visualització de reproduccions de gran format i la realització de jocs visuals ajudaran als alumnes a entendre el per què de les etapes de Picasso junt al seu compromís cívic i ètic envers la comunitat.Amb l’ajut de divers material didàctic s’experimentarà amb les diferents formes d’expressió plàstica que Picasso va descobrint durant la seva trajectòria artística. La realització d’una obra inspirada en l’artista farà possible que els alumnes posin en pràctica les descobertes de Picasso.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL MÓN DE KANDINSKY

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Familiaritzar-nos amb la figura de Kandinsky.
 • Situar a Kandinsky en el temps.
 • Identificar algunes de les obres més representatives.
 •  Reconèixer algunes tècniques que feia servir.
 •  Identificar els principals colors de les seves obres.
 •  Relacionar el so de diferents instruments musicals amb els colors.
 •  Treballar les matemàtiques a partir de diferents quadres.
 •  Observar diferents maneres de representar la realitat.
 •  Treballar les figures geomètriques a partir de les seves obres.
 •  Experimentar a partir de diferents textures.
 •  Relacionar les figures geomètriques amb els colors de les obres de Kandinsky.
 •  Experimentar el treball cooperatiu.
 •  Respectar el material de treball.
 •  Aprendre amb els companys.
 •  Respectar el patrimoni artístic.
 •  Fomentar la sensibilitat davant d’una obra d’art.

Què s’ofereix:  Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.

La visualització de reproduccions i la realització de jocs visuals ajudaran als alumnes a entendre l’obra. Amb l’ajut de material gràfic que reprodueix algunes de les principals obres treballarem per grups aspectes relacionats amb la temàtica, els colors, la tècnica… L’activitat pràctica serà la realització d’una obra pròpia seguint les idees i les tècniques de Kandinsky.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

EL MÓN DE JOAN MIRÓ

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Descriure Joan Miró.
 • Explicar el temps de Joan Miró.
 • Identificar el seu estil propi.
 • Visualitzar algunes de les seves obres més representatives.
 • Enumerar els elements i símbols que feia servir.
 • Experimentar diferents tècniques pictòriques.
 • Estimar les manifestacions artístiques i el seu significat.
 • Respectar el material de treball.
 • Aprendre amb els companys.

Què s’ofereix:  A través d’un joc d’empatia s’explica la manera d’entendre el món de Joan Miró.

Mitjançant l’observació dels símbols de les obres de Miró els alumnes reproduiran aquest elements tot realitzant uns murals de traços i colors. A partir de l’anàlisi d’obres de diferents èpoques, es treballaran els símbols de Joan Miró.

Per finalitzar, els alumnes realitzaran un mural utilitzant els símbols de l’artista seguint l’estil de l’autor.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

EL MÓN DE SALVADOR DALÍ

Tipologia de l’activitat: Educació artística

S’adreça a: Educació infantil, Cicle inicial i P3

Objectius:

 • Descriure Salvador Dalí com a personatge.
 • Identificar Salvador Dalí com a artista.
 • Explicar els símbols de les seves obres d’art.
 • Estimar les manifestacions artístiques i el seu significat.
 • Respectar el material de treball.
 • Aprendre amb els companys

Què s’ofereix:
A partir de la narració teatralitzada en un guinyol de la vida de Dalí, els alumnes entraran en contacte amb el personatge, les seves característiques personals i la seva obra.
Els alumnes manipularan i identificaran els símbols bàsics de l’obra de Salvador Dalí i els podran relacionar amb diferents quadres.
Una de les activitats serà la realització d’un mural a l’estil dels quadres de Dalí. Els alumnes confeccionaran el fons i a continuació retallaran i acoloriran símbols dalinians.
Com a complement i a partir dels coneixements assolits pels alumnes al llarg del taller, els alumnes col·locaran els símbols lliurement.
Finalment, a partir de l’obra realitzada pels alumnes es realitzarà una interpretació de l’obra de l’artista.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h. Els objectius i l’activitat s’adeqüen al cicle corresponent.

 

EL MÓN DE SALVADOR ESPRIU

Tipologia de l’activitat:  Foment de la lectura

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Acostar la figura de Salvador Espriu als alumnes d’educació infantil i cicle inicial.
 • Ajudar-los a descobrir el valor de les paraules per poder expressar els sentiments.
 • Explicar-los què és un escriptor.
 • Introduir-los a través de les imatges a altres temps.
 • Familiaritzar-los amb les paraules que parlen del mar i de les activitats dels pescadors.
 • Ensenyar-los a estimar la llengua catalana com a expressió màxima de la nostra cultura.
 • Explorar i reconèixer les peculiaritats dels entorns on viuen altres persones.
 • Usar la llengua per comunicar idees i per a relacionar-se amb els altres, com a eina de socialització.
 • Estimar les manifestacions artístiques i el seu significat.
 • Respectar el material de treball.
 • Aprendre amb els companys.

Què s’ofereix:

A partir de la narració teatralitzada en un guinyol de la vida de Salvador Espriu, els alumnes entraran en contacte amb el personatge, les seves característiques personals i la seva obra.

Per tal d’acostar-nos a la seva obra literària, el monitor llegirà diferents fragments de poemes de Salvador Espriu. Els alumnes, que tindran fotografies que il·lustren els paisatges, objectes i personatges dels que parla, hauran d’identificar-los.

L’activitat pràctica serà la realització d’un mural del paisatge de Sinera. Els alumnes acoloriran el fons i a continuació retallaran i pintaran els símbols relacionats amb Salvador Espriu. Com a complement i a partir dels coneixements assolits pels alumnes al llarg del taller, els alumnes col·locaran els símbols.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

JUGA I VESTEIX-TE

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’evolució del vestit al llarg del temps.
 • Identificar diferents vestits segons les èpoques.
 • Conèixer els canvis en el menjar.
 • Experimentar els diferents jocs dels nens al llarg del segle XX.
 • Conèixer els diferents modes de vida al llarg del temps.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar el patrimoni cultural.

Què s’ofereix:

A partir d’una xerrada introductòria i a través de preguntes es copsaran els preconceptes dels alumnes. A continuació es dividirà el grup-classe en tres grups de recerca que investigaran els següents temes: el vestit i els aliments de començaments de segle, dels anys 30 i dels anys 60. Amb la manipulació, observació i anàlisi de diferents vestits es reconeixerà la moda de cada època. Mitjançant els vestits s’aconseguirà una empatia amb les diferents èpoques. Gràcies a la reproducció d’un mercat, es podran identificar els aliments que es consumien al llarg del segle. Amb l’anàlisi de reproduccions d’aliments es descobreix l’evolució de la manera de cuinar i els ingredients usats. A partir de l’observació i manipulació de joguines s’ubicaran en el moment històric corresponent. A partir de jocs típics es recuperen les formes de divertir-se tradicionals.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

QUÈ ÉS UNA CASA?

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Descriure els diferents tipus d’habitatge.
 • Manipular maquetes.
 • Reproduir una casa.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.

Què s’ofereix:

Amb la projecció d’un audiovisual es treballaran els preconceptes i el concepte de casa.

Divisió de la classe en quatre grups de recerca que investigaran els següents temes: la cabana, la casa romana, la casa de pagès i la casa urbana. Gràcies a la manipulació de diferents maquetes, analitzaran les parts, estructura i materials de cada tipus d’habitatge. A partir de l’observació d’objectes, deduiran la funcionalitat de cadascun dels espais de la casa. A partir d’una capsa de sabates, que portarà el propi alumne, i pensant en el seu futur, s’hauran de construir el seu propi habitatge.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

LA GEOGRAFIA DE CATALUNYA

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Reconèixer el relleu de Catalunya.
 • Conèixer les activitats econòmiques.
 • Localitzar les principals zones industrials.
 • Identificar les diferents classes de vegetació.
 • Distingir els diferents tipus d’indústries.
 • Identificar productes agrícoles.
 • Analitzar el tipus d’hàbitat.
 • Valorar la importància de Catalunya com a destí turístic.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar el patrimoni natural.

Què s’ofereix: A partir d’una projecció audiovisual introduirem el concepte de Geografia.
Primer s’organitzarà la classe en tres grups de treball, que treballaran: el litoral, la depressió central i la regió pirinenca.
Gràcies a l’observació i interpretació de tres maquetes arribaran a conclusions de com són les tres zones geomorfològiques de Catalunya.
Mitjançant un joc de pistes cadascun dels grups de treball ha d’investigar, deduir i contestar les qüestions plantejades.
La investigació ens portarà a una posta en comú gràcies a la realització d’un quadre sinòptic.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

LES CIUTATS AL LLARG DEL TEMPS

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Identificar els edificis de les diferents ciutats.
 • Reconèixer diferents activitats econòmiques.
 • Identificar les infraestructures que tenien.
 • Analitzar el tipus d’urbanisme.
 • Identificar la classe social de les persones que hi vivien.
 • Reconèixer els principals elements culturals.
 • Identificar a través de la fesomia de la ciutat les característiques dels seus ciutadans.
 • Saber exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni històric.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
Mitjançant una projecció visual ens permetrà definir alguns dels conceptes principals.
A continuació es dividirà la classe en quatre subgrups que realitzaran diferents treballs de recerca: el poblat iber, la ciutat romana, la ciutat medieval i la ciutat actual: l’eixample.
Gràcies a la lectura i comentari de documents, analitzarem les persones que hi vivien.
Amb l’observació de la maqueta de diferents ciutats analitzarem la seva estructura i funcionament econòmic i social.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

L’EVOLUCIÓ HUMANA: CHARLES DARWIN

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Conèixer les inquietuds d’un científic .
 • Apropar-se als mecanismes del mètode científic .
 • Participar en una activitat col·lectiva.
 • Conèixer la importància i les aportacions de Charles Darwin a la ciència.
 • Obtenir conclusions generals raonades a partir de la informació obtinguda
 • Descobrir els trets característics dels diferents mecanismes de l’evolució.
 • Apropar-se als trets més importants de l’evolució humana.

Què s’ofereix: A través de la projecció d’un powerpoint tractarem la vida de Charles Darwin i el procés que el porta a fer el viatge amb el Beagle.
Introduirem altres personatges del seu temps com Buffon, Couvier, Lamarck o el seu avi Erasmus Darwin.
Divisió de la classe en cinc grups de recerca, cadascun dels quals experimentarà amb petits jocs que permetran tractar conceptes com: col·lecció, variació, aïllament, lluita per la supervivència, adaptació.
El treball serà rotatiu, de manera que tots els grups treballaran tots els jocs. Un cop fet aquest treball els alumnes exposaran les conclusions a les que han arribat.
Per ajudar a expressar les conclusions, es projectarà la segona part del powerpoint en la que es tractarà l’evolució humana.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

LES CASES AL LLARG DEL TEMPS

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’evolució dels hàbitats.
 • Identificar els hàbitats amb l’època.
 • Analitzar les diferents activitats econòmiques.
 • Identificar la classe social de les persones que hi vivien.
 • Distingir els sistemes constructius.
 • Conèixer els sistemes decoratius.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Gaudir del patrimoni històric.

Què s’ofereix: Amb la projecció audiovisual tindrem un primer contacte amb els preconceptes dels alumnes. Divisió de la classe en quatre grups de recerca que investigaran els següents temes: la cabana neolítica, la casa romana, el mas medieval, i la casa actual. Gràcies a l’anàlisi de diferents maquetes, analitzaran les parts i estructura de cada tipus d’habitatge. Gràcies a la lectura de documents sobre els diferents models d’habitatge investigaran les persones que hi vivien.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

LES CIUTATS AL LLARG DEL TEMPS

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Identificar els edificis de les diferents ciutats.
 • Reconèixer diferents activitats econòmiques.
 • Identificar les infraestructures que tenien.
 • Analitzar el tipus d’urbanisme.
 • Identificar la classe social de les persones que hi vivien.
 • Reconèixer els principals elements culturals.
 • Identificar a través de la fesomia de la ciutat les característiques dels seus ciutadans.
 • Saber exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni històric.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
Mitjançant una projecció visual ens permetrà definir alguns dels conceptes principals.
A continuació es dividirà la classe en quatre subgrups que realitzaran diferents treballs de recerca: el poblat iber, la ciutat romana, la ciutat medieval i la ciutat actual: l’eixample.
Gràcies a la lectura i comentari de documents, analitzarem les persones que hi vivien.
Amb l’observació de la maqueta de diferents ciutats analitzarem la seva estructura i funcionament econòmic i social.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

JUGA I VESTEIX-TE

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’evolució del vestit al llarg del temps.
 • Identificar diferents vestits segons les èpoques.
 • Conèixer els canvis en el menjar.
 • Experimentar els diferents jocs dels nens al llarg del segle XX.
 • Conèixer els diferents modes de vida al llarg del temps.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar el patrimoni cultural.

Què s’ofereix:

A partir d’una xerrada introductòria i a través de preguntes es copsaran els preconceptes dels alumnes. A continuació es dividirà el grup-classe en tres grups de recerca que investigaran els següents temes: el vestit i els aliments de començaments de segle, dels anys 30 i dels anys 60. Amb la manipulació, observació i anàlisi de diferents vestits es reconeixerà la moda de cada època. Mitjançant els vestits s’aconseguirà una empatia amb les diferents èpoques. Gràcies a la reproducció d’un mercat, es podran identificar els aliments que es consumien al llarg del segle. Amb l’anàlisi de reproduccions d’aliments es descobreix l’evolució de la manera de cuinar i els ingredients usats. A partir de l’observació i manipulació de joguines s’ubicaran en el moment històric corresponent. A partir de jocs típics es recuperen les formes de divertir-se tradicionals.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

JUGA I VESTEIX-TE COM FA 100 ANYS

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’evolució del vestit al llarg del temps.
 • Identificar diferents vestits segons les èpoques.
 • Conèixer els canvis en el menjar.
 • Experimentar els diferents jocs dels nens al llarg del segle XX.
 • Conèixer els diferents modes de vida al llarg del temps.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar el patrimoni cultural.

Què s’ofereix: A partir d’una xerrada introductòria i a través de preguntes es copsaran els preconceptes dels alumnes.
A continuació es dividirà el grup-classe en tres grups de recerca que investigaran els següents temes: el vestit i els aliments de començaments de segle, dels anys 30 i dels anys 60.
Amb la manipulació, observació i anàlisi de diferents vestits es reconeixerà la moda de cada època.
Mitjançant els vestits s’aconseguirà una empatia amb les diferents èpoques.
Gràcies a un document d’història oral es podrà conèixer de primera mà quins eren els aliments que es consumien al llarg del segle.
Amb l’anàlisi de reproduccions d’aliments es descobreix l’evolució de la manera de cuinar i els ingredients usats.
A partir de l’observació i manipulació de joguines s’ubicaran en el moment històric corresponent.
A partir de jocs típics es recuperen les formes de divertir-se tradicionals

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

¿QUÈ ÉS UNA CASA?

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Descriure els diferents tipus d’habitatge.
 • Manipular maquetes.
 • Reproduir una casa.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.

Què s’ofereix:

Amb la projecció d’un audiovisual es treballaran els preconceptes i el concepte de casa.

Divisió de la classe en quatre grups de recerca que investigaran els següents temes: la cabana, la casa romana, la casa de pagès i la casa urbana. Gràcies a la manipulació de diferents maquetes, analitzaran les parts, estructura i materials de cada tipus d’habitatge. A partir de l’observació d’objectes, deduiran la funcionalitat de cadascun dels espais de la casa. A partir d’una capsa de sabates, que portarà el propi alumne, i pensant en el seu futur, s’hauran de construir el seu propi habitatge.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.