La mirada tàctil (vídeos accessibles): “Protagonistes, ripolletencs que deixen petjada”. Fem que els museus siguin accessibles. Per primera vegada, es poden visualitzar en format vídeo els personatges de l’exposició permanent en format vídeo.

* Presentació

* Andreu Solà i Vidal

* Emma Maleras

* Gaietà Renom

* Joan Creus i Molist 

* Josep Maria Brull

* Lluisa Sallent