LA GEOGRAFIA DE CATALUNYA

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Reconèixer el relleu de Catalunya.
 • Conèixer les activitats econòmiques.
 • Localitzar les principals zones industrials.
 • Identificar les diferents classes de vegetació.
 • Distingir els diferents tipus d’indústries.
 • Identificar productes agrícoles.
 • Analitzar el tipus d’hàbitat.
 • Valorar la importància de Catalunya com a destí turístic.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar el patrimoni natural.

Què s’ofereix: A partir d’una projecció audiovisual introduirem el concepte de Geografia.
Primer s’organitzarà la classe en tres grups de treball, que treballaran: el litoral, la depressió central i la regió pirinenca.
Gràcies a l’observació i interpretació de tres maquetes arribaran a conclusions de com són les tres zones geomorfològiques de Catalunya.
Mitjançant un joc de pistes cadascun dels grups de treball ha d’investigar, deduir i contestar les qüestions plantejades.
La investigació ens portarà a una posta en comú gràcies a la realització d’un quadre sinòptic.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

LES CIUTATS AL LLARG DEL TEMPS

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Identificar els edificis de les diferents ciutats.
 • Reconèixer diferents activitats econòmiques.
 • Identificar les infraestructures que tenien.
 • Analitzar el tipus d’urbanisme.
 • Identificar la classe social de les persones que hi vivien.
 • Reconèixer els principals elements culturals.
 • Identificar a través de la fesomia de la ciutat les característiques dels seus ciutadans.
 • Saber exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni històric.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
Mitjançant una projecció visual ens permetrà definir alguns dels conceptes principals.
A continuació es dividirà la classe en quatre subgrups que realitzaran diferents treballs de recerca: el poblat iber, la ciutat romana, la ciutat medieval i la ciutat actual: l’eixample.
Gràcies a la lectura i comentari de documents, analitzarem les persones que hi vivien.
Amb l’observació de la maqueta de diferents ciutats analitzarem la seva estructura i funcionament econòmic i social.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

LES CASES AL LLARG DEL TEMPS

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’evolució dels hàbitats.
 • Identificar els hàbitats amb l’època.
 • Analitzar les diferents activitats econòmiques.
 • Identificar la classe social de les persones que hi vivien.
 • Distingir els sistemes constructius.
 • Conèixer els sistemes decoratius.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Gaudir del patrimoni històric.

Què s’ofereix: Amb la projecció audiovisual tindrem un primer contacte amb els preconceptes dels alumnes. Divisió de la classe en quatre grups de recerca que investigaran els següents temes: la cabana neolítica, la casa romana, el mas medieval, i la casa actual. Gràcies a l’anàlisi de diferents maquetes, analitzaran les parts i estructura de cada tipus d’habitatge. Gràcies a la lectura de documents sobre els diferents models d’habitatge investigaran les persones que hi vivien.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

JUGA I VESTEIX-TE COM FA 100 ANYS

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’evolució del vestit al llarg del temps.
 • Identificar diferents vestits segons les èpoques.
 • Conèixer els canvis en el menjar.
 • Experimentar els diferents jocs dels nens al llarg del segle XX.
 • Conèixer els diferents modes de vida al llarg del temps.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar el patrimoni cultural.

Què s’ofereix: A partir d’una xerrada introductòria i a través de preguntes es copsaran els preconceptes dels alumnes.
A continuació es dividirà el grup-classe en tres grups de recerca que investigaran els següents temes: el vestit i els aliments de començaments de segle, dels anys 30 i dels anys 60.
Amb la manipulació, observació i anàlisi de diferents vestits es reconeixerà la moda de cada època.
Mitjançant els vestits s’aconseguirà una empatia amb les diferents èpoques.
Gràcies a un document d’història oral es podrà conèixer de primera mà quins eren els aliments que es consumien al llarg del segle.
Amb l’anàlisi de reproduccions d’aliments es descobreix l’evolució de la manera de cuinar i els ingredients usats.
A partir de l’observació i manipulació de joguines s’ubicaran en el moment històric corresponent.
A partir de jocs típics es recuperen les formes de divertir-se tradicionals

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.