JUGA I VESTEIX-TE

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’evolució del vestit al llarg del temps.
 • Identificar diferents vestits segons les èpoques.
 • Conèixer els canvis en el menjar.
 • Experimentar els diferents jocs dels nens al llarg del segle XX.
 • Conèixer els diferents modes de vida al llarg del temps.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar el patrimoni cultural.

Què s’ofereix:

A partir d’una xerrada introductòria i a través de preguntes es copsaran els preconceptes dels alumnes. A continuació es dividirà el grup-classe en tres grups de recerca que investigaran els següents temes: el vestit i els aliments de començaments de segle, dels anys 30 i dels anys 60. Amb la manipulació, observació i anàlisi de diferents vestits es reconeixerà la moda de cada època. Mitjançant els vestits s’aconseguirà una empatia amb les diferents èpoques. Gràcies a la reproducció d’un mercat, es podran identificar els aliments que es consumien al llarg del segle. Amb l’anàlisi de reproduccions d’aliments es descobreix l’evolució de la manera de cuinar i els ingredients usats. A partir de l’observació i manipulació de joguines s’ubicaran en el moment històric corresponent. A partir de jocs típics es recuperen les formes de divertir-se tradicionals.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

¿QUÈ ÉS UNA CASA?

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Descriure els diferents tipus d’habitatge.
 • Manipular maquetes.
 • Reproduir una casa.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.

Què s’ofereix:

Amb la projecció d’un audiovisual es treballaran els preconceptes i el concepte de casa.

Divisió de la classe en quatre grups de recerca que investigaran els següents temes: la cabana, la casa romana, la casa de pagès i la casa urbana. Gràcies a la manipulació de diferents maquetes, analitzaran les parts, estructura i materials de cada tipus d’habitatge. A partir de l’observació d’objectes, deduiran la funcionalitat de cadascun dels espais de la casa. A partir d’una capsa de sabates, que portarà el propi alumne, i pensant en el seu futur, s’hauran de construir el seu propi habitatge.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.