VAN GOGH: L’ARTISTA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

  • Familiaritzar-nos amb la figura de Vincent van Gogh.
  • Situar Vicent van Gogh en el temps.
  • Identificar algunes de les obres més representatives.
  • Observar diferents maneres de representar la realitat.
  • Reconèixer algunes tècniques que feia servir.
  • Experimentar el treball cooperatiu.
  • Apreciar l’obra del pintor.
  • Aprendre amb els companys.
  • Respectar el patrimoni artístic.
  • Fomentar la sensibilitat davant d’una obra d’art.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. La visualització de reproduccions de gran format i la realització de jocs visuals ajudaran als alumnes a entendre l’obra de Vicent van Gogh. Els alumnes manipularan i identificaran els elements presents en l’obra de Vincent van Gogh i els podran relacionar amb diferents quadres. Amb l’ajut de material gràfic que reprodueix algunes de les principals obres de Vicent van Gogh, es treballa per grups aspectes relacionats amb la temàtica, colors, tècnica… L’activitat pràctica serà la realització individual d’una obra de Vicent van Gogh utilitzant la gama cromàtica de l’artista i diferents tècniques.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *