INQUES, MAIES I ASTEQUES

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Conèixer algunes de les cultures americanes.
 • Ubicar geogràficament aquestes cultures.
 • Distingir els trets fonamentals que les caracteritzen.
 • Identificar diferents productes comercials.
 • Saber de l’existència de noves cultures: inques, maies i asteques.
 • Analitzar l’estructura social de cadascuna d’aquestes cultures prehispàniques
 • Reconèixer els canvis produïts en el tipus de conreu amb el descobriment d’Amèrica.
 • Apropar-se a l’urbanisme prehispànic.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar cultures diferents de la nostra.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. Mitjançant una projecció visual ens introduirem en les tres principals cultures prehispàniques. A continuació es dividirà la classe en tres grups de recerca Amb l’ajut del material didàctic coneixerem els aspectes bàsics de les tres cultures prehispàniques. El joc deductiu a l’entorn dels productes d’alimentació i economia ens ajudarà a comprendre les formes de vida del moment. Gràcies als objectes de simulació establirem quines eren les diferents activitats econòmiques. Amb l’ajut de la maqueta d’un poblat inca s’investigarà l’urbanisme andí. El material gràfic i la reproducció d’una ciutat maia ens ajudarà a conèixer el sistema de creences. La manipulació de la maqueta d’un temple asteca ens acostarà al món de les creences.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *