PATRIMONI POPULAR

Les celebracions populars, els costums, les músiques i els balls són elements clau de la vida social i cultural d’una ciutat. En participar i viure’ls, es reforça el sentiment d’identitat cultural, transmesa de generació en generació, proporcionant un sentit de continuïtat, cohesió social i pertinença a un poble.

Des del CIP Molí d’en Rata s’està treballant per tal de cercar noves formes d’implicar activament tots els membres de la comunitat i per recuperar, mantenir, conservar i divulgar el patrimoni popular de Ripollet on la imatgeria festiva és un dels elements clau d’identitat cultural.