L’EVOLUCIÓ HUMANA: CHARLES DARWIN

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Conèixer les inquietuds d’un científic .
 • Apropar-se als mecanismes del mètode científic .
 • Participar en una activitat col·lectiva.
 • Conèixer la importància i les aportacions de Charles Darwin a la ciència.
 • Obtenir conclusions generals raonades a partir de la informació obtinguda
 • Descobrir els trets característics dels diferents mecanismes de l’evolució.
 • Apropar-se als trets més importants de l’evolució humana.

Què s’ofereix: A través de la projecció d’un powerpoint tractarem la vida de Charles Darwin i el procés que el porta a fer el viatge amb el Beagle.
Introduirem altres personatges del seu temps com Buffon, Couvier, Lamarck o el seu avi Erasmus Darwin.
Divisió de la classe en cinc grups de recerca, cadascun dels quals experimentarà amb petits jocs que permetran tractar conceptes com: col·lecció, variació, aïllament, lluita per la supervivència, adaptació.
El treball serà rotatiu, de manera que tots els grups treballaran tots els jocs. Un cop fet aquest treball els alumnes exposaran les conclusions a les que han arribat.
Per ajudar a expressar les conclusions, es projectarà la segona part del powerpoint en la que es tractarà l’evolució humana.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

LES CIUTATS AL LLARG DEL TEMPS

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Identificar els edificis de les diferents ciutats.
 • Reconèixer diferents activitats econòmiques.
 • Identificar les infraestructures que tenien.
 • Analitzar el tipus d’urbanisme.
 • Identificar la classe social de les persones que hi vivien.
 • Reconèixer els principals elements culturals.
 • Identificar a través de la fesomia de la ciutat les característiques dels seus ciutadans.
 • Saber exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni històric.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
Mitjançant una projecció visual ens permetrà definir alguns dels conceptes principals.
A continuació es dividirà la classe en quatre subgrups que realitzaran diferents treballs de recerca: el poblat iber, la ciutat romana, la ciutat medieval i la ciutat actual: l’eixample.
Gràcies a la lectura i comentari de documents, analitzarem les persones que hi vivien.
Amb l’observació de la maqueta de diferents ciutats analitzarem la seva estructura i funcionament econòmic i social.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.