¡BANDOLERS I PIRATES!

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Familiaritzar-nos amb les raons de l’aparició del bandolerisme.
 • Identificar la figura del bandoler i el pirata.
 • Descriure la forma de vida dels pirates.
 • Conèixer els productes que apareixen en època moderna.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar el patrimoni cultural.
 • Aprendre amb els companys.
 • Experimentar el treball cooperatiu.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. La narració d’un conte i les disfresses permetran apropar-se a la vida quotidiana en època de pirates i bandolers. Realització d’un mercat amb objectes per tal de poder distingir quins objectes pertanyen a pirates i bandolers. Divisió de la classe en bandolers i pirates, on s’intercanviaran els objectes del mercat per plastificacions que s’hauran d’enganxar en un gran mural. L’activitat pràctica consistirà en l’elaboració d’un sac de bandoler o un cofre de pirata on s’hauran d’enganxar els elements característics dels dos personatges.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

¡1714 VIURE LLIURES O MORIR!

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Aprendre els trets fonamentals del setge de Barcelona de 1714.
 • Conèixer els principals escenaris dels combats.
 • Manipular maquetes i mapes per ubicar els fets.
 • Analitzar els problemes de governar una ciutat en estat de setge.
 • Valorar quines situacions provoca una guerra en la
  població civil.
 • Reconstruir els fets a través d’una seqüència cronològica.
 • Treballar en grup i participar en una activitat de recerca històrica.
 • Investigar diferents objectes, el seu nom i funcionament.
 • Participar en l’exposició de conclusions a partir de la investigació feta per cada grup de treball.
 • Respectar a tots els companys, mestres i monitors.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la seva riquesa i diversitat.

Què s’ofereix: A partir d’una projecció audiovisual farem una sessió introductòria on podrem copsar els coneixements previs dels alumnes alhora que ens informarà dels trets polítics i socials més importants de l’època. Amb l’ajut de documents i imatges els alumnes podran introduir-se en l’època. A través d’un gran mapa de la ciutat de Barcelona, es treballaran els següents aspectes: parts de la ciutat que intervenen en el setge, institucions i protagonistes. Gràcies a la lectura i comentari de documents de l’època, ens aproparem al dia a dia en el camp de batalla. A partir de documentació gràfica i fotogràfica identificarem els principals personatges i escenaris que van intervenir en la Guerra de Successió.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

¡LA REVOLUCIÓ FRANCESA!

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Identificar les diferències socials en la societat de l’Antic Règim.
 • Observar quadres de l’època per distingir les diferències socials.
 • Llegir documents per entendre les causes del descontentament de la gent.
 • Analitzar fets per comprendre la complexitat del procés revolucionari.
 • Observar imatges dels protagonistes per poder-los classificar segons els estaments i grups socials.
 • Explorar els espais on es van produir els fets principals amb quadres, dibuixos i fotografies.
 • Descobrir els avenços que va suposar la revolució pels ciutadans.
 • Descobrir les pèrdues que va suposar la revolució pels ciutadans.

Què s’ofereix: Gràcies a la projecció d’un powerpoint tindrem un primer contacte amb els alumnes per copsar el nivell de coneixements previs. A partir de l’observació de diferents quadres i caricatures, descobrirem quins eren els diferents estaments socials i quines diferències hi havia entre ells. Mitjançant la lectura de documents adaptats de l’època ens aproparem als problemes que el conjunt de la societat li va traslladar al rei. A través de l’observació de quadres, esbrinarem quin era el poder del rei i com governava. Amb l’ús de material didàctic analitzarem quines van ser les causes que van portar els ciutadans a organitzar-se, com ho van fer i quin en va ser el fruit. A través de relats i imatges sabrem què va ser la presa de la Bastilla i del palau de les Tuilleries.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

A TOTA MÀQUINA! LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A CATALUNYA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’impacta de la industrialització.
 • Descobrir el funcionament de la màquina de vapor en el sector tèxtil.
 • Explorar el funcionament d’una colònia industrial.
 • Conèixer el procés industrial llaner.
 • Mostrar curiositat sobre la vida quotidiana de la gent d’aquella època.
 • Analitzar l’estructura social.
 • Identificar les noves formes artístiques: el Modernisme.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni.

Què s’ofereix: Gràcies a la projecció audiovisual tindrem un primer contacte amb els alumnes per copsar el nivell de coneixements. A partir d’una màquina de vapor, embarrats, politges i màquines esbrinaran el funcionament d’una fàbrica industrial a vapor. Amb la manipulació de maquetes aprofundirem en el funcionament d’una colònia industrial. Mitjançant la lectura de documents de l’època ens aproparem a la forma de vida, problemes quotidians, moviments sindicals, partits polítics,… Gràcies a la manipulació de la maqueta d’una casa burgesa i d’una casa obrera descobrirem com eren i vivien aquestes noves classes socials que van sorgir amb la revolució industrial. Amb l’ajut de documentació gràfica coneixeran aspectes importants del període. Tota la recerca realitzada facilitarà la informació necessària per fer una posta en comú.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

VAN GOGH: L’ARTISTA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Familiaritzar-nos amb la figura de Vincent van Gogh.
 • Situar Vicent van Gogh en el temps.
 • Identificar algunes de les obres més representatives.
 • Observar diferents maneres de representar la realitat.
 • Reconèixer algunes tècniques que feia servir.
 • Experimentar el treball cooperatiu.
 • Apreciar l’obra del pintor.
 • Aprendre amb els companys.
 • Respectar el patrimoni artístic.
 • Fomentar la sensibilitat davant d’una obra d’art.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. La visualització de reproduccions de gran format i la realització de jocs visuals ajudaran als alumnes a entendre l’obra de Vicent van Gogh. Els alumnes manipularan i identificaran els elements presents en l’obra de Vincent van Gogh i els podran relacionar amb diferents quadres. Amb l’ajut de material gràfic que reprodueix algunes de les principals obres de Vicent van Gogh, es treballa per grups aspectes relacionats amb la temàtica, colors, tècnica… L’activitat pràctica serà la realització individual d’una obra de Vicent van Gogh utilitzant la gama cromàtica de l’artista i diferents tècniques.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

ANTONI GAUDÍ: L’ARTISTA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Treballar l’Antoni Gaudí.
 • Situar l’Antoni Gaudí en el seu temps.
 • Identificar el seu estil propi.
 • Analitzar els edificis més representatius.
 • Reconèixer els elements que feia servir.
 • Comprendre els trets principals del Modernisme.
 • Conèixer els sistemes decoratius.
 • Participar en un treball en grup.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar el patrimoni artístic.

Què s’ofereix: A través d’un joc d’empatia i un conte s’explica la vida d’Antoni Gaudí.
Es dividirà la classe en tres grups que treballaran: la Casa Batlló, la Pedrera i la Sagrada Família.
Cada grup analitzarà els següents temes: la temàtica, els materials, els elements arquitectònics i l’imaginari. A partir d’un seguit de materials didàctics, s’establiran les relacions entre els elements arquitectònics dels edificis i la font d’inspiració de Gaudí: la naturalesa.
S’exposaran les conclusions del treball realitzat.
Amb l’ajut de guix i pigments, podran realitzar una motllura decorativa individual, inspirada en les formes del modernisme.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

EL MÓN DE PABLO PICASSO

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Conèixer la figura de Picasso.
 • Aprendre a valorar la figura i l’obra de Picasso com agent social.
 • Observar la innovació portada a terme per Picasso en l’àmbit de la representació visual.
 • Identificar alguns dels seus llenguatges característics en les obres treballades.
 • Reconèixer les tècniques que feia servir.
 • Experimentar el treball cooperatiu.
 • Apreciar l’obra del pintor.
 • Gaudir davant d’una obra d’art.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
La projecció audiovisual ens ajudarà a entendre el per què de les etapes de Picasso junt al seu compromís cívic i ètic envers la comunitat.
Amb l’ajut de material gràfic relacionat amb el collage, manipularem i construirem algunes de les principals obres sobre el collage on treballarem una altra vessant de l’obra de Picasso.
També serà molt important la realització d’un seguit de fitxes per part de cada alumne que ajudaran a fixar els continguts adquirits.
S’exposaran les conclusions del treball realitzat.
L’expressivitat artística i la seva funció social es treballaran de forma pràctica.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL MÓN DE KANDINSKY

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Situar a Kandinsky en el temps.
 • Identificar algunes de les obres més representatives.
 • Identificar el seu llenguatges característic en les obres treballades.
 • Observar diferents maneres de representar la realitat.
 • Experimentar a partir de diferents textures.
 • Relacionar les figures geomètriques amb els colors de les obres de Kandinsky.
 • Experimentar el treball cooperatiu.
 • Respectar el material de treball.
 • Aprendre amb els companys.
  Respectar el patrimoni artístic.
 • Fomentar la sensibilitat davant d’una obra d’art.
 • Observar la innovació portada a terme per Kandinsky en l’àmbit de la representació visual.
 • Gaudir davant d’una obra d’art.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
La visualització de reproduccions i la realització de jocs visuals ajudaran als alumnes a entendre l’obra.
Amb l’ajut de material gràfic que reprodueix algunes de les principals obres, treballarem per grups aspectes relacionats amb la temàtica, els colors, la tècnica…
La teoria de l’art de Kandinsky ens permetrà entendre quin efecte tenen les formes i els colors en l’estat d’ànim.
S’exposaran les conclusions del treball realitzat.
L’activitat pràctica serà la realització d’una obra pròpia seguint les idees i les tècniques de Kandinsky.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

EL MÓN DE JOAN MIRÓ

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Reconstruir la història de Joan Miró.
 • Situar Joan Miró en el seu temps.
 • Identificar el seu estil propi.
 • Visualitzar algunes de les seves obres més representatives.
 • Reconèixer els elements i símbols que feia servir.
 • Experimentar diferents tècniques pictòriques.
 • Desenvolupar el procés creatiu propi.
 • Gaudir de la seva obra.
 • Comprendre al paper social i cultural de les obres d’art.
 • Respectar les manifestacions artístiques i el seu significat.
 • Afavorir la dinàmica del treball cooperatiu, aprendre amb els companys.

Què s’ofereix: Gràcies a la narració amb materials del monitor es copsaran els preconceptes dels alumnes. Divisió de la classe en grups de recerca o racons que investigaran: la temàtica, els colors, els símbols, i la tècnica. Mitjançant l’anàlisi de les obres coneixerem els períodes bàsics en la trajectòria de Miró (els inicis, surrealisme i maduresa). Amb l’ajut de fotografies i reproduccions s’investigarà la simbologia que feia servir Joan Miró. A partir de l’observació d’uns esbossos, es realitzarà una activitat pràctica inspirada en l’obra de Joan Miró.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

SALVADOR DALÍ: L’ARTISTA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Descobrir, utilitzant l’empatia, Salvador Dalí com a personatge.
 • Analitzar objectes de l’univers Dalí.
 • Identificar el seu estil propi.
 • Reconèixer els conceptes de tou i podrit/dur, místic, científic, biogràfic en l’obra de Dalí.
 • Visualitzar algunes de les seves obres més representatives.
 • Interpretar els símbols utilitzats per plasmar els conceptes anteriors.
 • Desenvolupar el procés creatiu propi.
 • Elaborar una obra inspirada en el món dalinià.
 • Gaudir de la seva obra.
 • Comprendre al paper social i cultural de les obres d’art.
 • Respectar les manifestacions artístiques i el seu significat.
 • Afavorir la dinàmica del treball cooperatiu, aprendre amb els companys.

Què s’ofereix: Taller: A partir d’una narració teatralitzada, acompanyada d’una presentació de símbols-personatge es farà una introducció del personatge,
incidint en el seu caràcter, les seves aspiracions, les seves manies i la seva obra.
Gràcies als personatges, als símbols i als paisatges ens aproparem als aspectes artístics que defineixen la seva interpretació del món i la seva obra.
A partir de l’organització de diferents grups de treball els alumnes manipularan, identificaran i interpretaran objectes que formen part de l’univers Dalí.
Cada alumne realitzarà un quadre propi a l’estil dalinià amb un fons que haurà de ser acolorit de la mateixa manera que els diferents
símbols en paper de transparència. Lliurement i a partir dels coneixements assolits pels alumnes al llarg del taller, els alumnes col·locaran els símbols.
Finalment, a partir de l’obra realitzada pels alumnes es realitzarà una interpretació de la pintura de l’artista.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.