L’EGIPTE DE TUTANKHAMON

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Explicar la història de Tutankhamon.
 • Definir el temps de Tutankhamon.
 • Explicar la forma de vida faraònica.
 • Familiaritzar-nos i reconèixer els objectes que formaven part d’una tomba egípcia.
 • Enumerar els elements més representatius.
 • Respectar el material de treball.
 • Aprendre amb els companys.

Què s’ofereix:  Amb la projecció d’un audiovisual ens aproparem a la vida i la mort de Tutankhamon i coneixerem els altres protagonistes: Howard Carter i Lord Carnarvon.
Gràcies a la manipulació de diferents objectes, coneixerem què pensaven els egipcis del món de la mort.
L’escenificació d’una momificació ens permetrà representar un dels moments més importants de la vida quotidiana dels egipcis.
L’activitat pràctica serà la realització d’un mural amb els diferents personatges que han sortit al conte.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

ULISSES I ELS DÉUS

Tipologia de l’activitat: Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a: Educació infantil, cicle inicial

Objectius:

 • Descriure com seria l’Olimp i els seus habitants. 
 • Identificar l’Ulisses.
 • Identificar els grecs en el seu temps.
 • Enumerar diferents personatges mitològics.
 • Observar reproduccions dels atributs dels déus.
 • Estimar el patrimoni cultural.
 • Aprendre amb els companys.

Què s’ofereix:
Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
La narració d’un conte en el que els alumnes hi participen de manera activa, servirà per apropar-se al personatge d’Ulisses.
Els alumnes aniran col·locant la sorra (illes), mouran el vaixell, col·locaran els déus que participen a la història.
La manipulació d’objectes-joguines en forma d’atributs, ens permetrà relacionar aquests amb el seu déu corresponent. Tindrem un bagul amb els atributs dels déus que han sortit a la història i per parelles, els nens hauran de relacionar el déu amb el seu atribut.
L’activitat pràctica consistirà en l’elaboració d’un mural que representa l’Olimp.
Mitjançant un joc de preguntes i respostes els alumnes col·locaran els elements que prèviament hauran retallat i pintat. Cada alumne retallarà una figura de la divinitat que ha sortit al conte o l’atribut i haurà d’enganxar-lo en dos murals que quedaran a l’aula.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h. Els objectius i l’activitat s’adeqüen al cicle corresponent.

Taller mitologia clàssica

Iniciem el nostre viatge per mar

¡BANDOLERS I PIRATES!

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Conèixer la vida en altres temps.
 • Familiaritzar-nos amb els productes nous del camp.
 • Descriure els problemes que provoquen l’aparició del
 • bandolerisme.
 • Identificar la figura del bandoler.
 • Identificar la figura del pirata.
 • Descriure els elements dels bandolers i pirates.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar el patrimoni cultural.
 • Aprendre amb els companys.
 • Experimentar el treball cooperatiu.

Què s’ofereix:

Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. La narració d’un conte i les disfresses permetran apropar-se a la vida quotidiana en època de pirates i bandolers. Realització d’un mercat amb objectes per tal de poder distingir quins objectes pertanyen a pirates i bandolers. Divisió de la classe en bandolers i pirates, on s’intercanviaran els objectes del mercat per plastificacions que s’hauran d’enganxar en un gran mural. L’activitat pràctica consistirà en l’elaboració d’un sac de bandoler o un cofre de pirata on s’hauran d’enganxar els elements característics dels dos personatges.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

LA REVOLUCIÓ FRANCESA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Descobrir els personatges més importants que participen en la Revolució Francesa.
 • A través d’imatges, observar com seria la forma de  vida d’aquells habitants.
 • Distingir les diferències en el vestit, la feina i la manera de viure.
 • Anomenar els diferents oficis i dedicacions.
 • Observar material didàctic.
 • Aprendre amb els companys.

Què s’ofereix:

La narració d’un conte amb material didàctic on aniran apareixent personatges servirà per apropar-se a la vida quotidiana del període. A través de diferents materials, es treballaran diferents personatges de l’època, les feines que desenvolupen i els espais en els que viuen. La manipulació de material didàctic ens permetrà identificar-les i relacionar-les amb l’ofici. S’elaborarà un mural que representa la ciutat de París amb els edificis protagonistes dels esdeveniments en la Revolució Francesa i els protagonistes. Tota la recerca realitzada facilitarà la informació necessària per fer una posta en comú.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL MÓN DE VICENT VAN GOGH

09Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Familiaritzar-nos amb la figura de Vincent van Gogh
 • Situar Vicent van Gogh en els conceptes temporals abans i ara.
 • Observar algunes de les obres més representatives.
 • Reconèixer algunes tècniques que feia servir.
 • Observar diferents maneres de representar la realitat.
 • Experimentar amb els colors i els pinzells.
 • Respectar el material de treball.
 • Aprendre amb els companys.
 • Respectar el patrimoni artístic.
 • Fomentar la sensibilitat davant d’una obra d’art.

Què s’ofereix:

A través d’una xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.

La visualització de reproduccions de gran format i la realització de jocs visuals ajudaran als alumnes a entendre l’obra de Vicent van Gogh. Els alumnes manipularan i identificaran els elements presents en l’obra de Vincent Van Gogh i els podran relacionar amb diferents quadres. Amb l’ajut de material gràfic que reprodueix algunes de les principals obres de Vicent Van Gogh, es treballa per grups aspectes relacionats amb la temàtica, colors,tècnica… L’activitat pràctica serà la realització individual d’una obra de Vicent Van Gogh utilitzant la gama cromàtica de l’artista i diferents tècniques.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL MÓN D’ANTONI GAUDÍ

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Identificar l’Antoni Gaudí.
 • Situar l’Antoni Gaudí en el seu temps.
 • Descriure el seu estil.
 • Enumerar les parts d’una casa.
 • Identificar els edificis més representatius.
 • Experimentar amb alguna de les tècniques que feien servir els modernistes.
 • Familiaritzar-nos i reconèixer els sistemes decoratius i constructius de Gaudí.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Estimar el patrimoni artístic.
 • Aprendre amb els companys.

Què s’ofereix:

Ens aproparem a la vida d’Antoni Gaudí i a la seva obra a través d’un joc d’empatia i un conte.

Ajudats d’un material didàctic divers treballaran la Casa Batlló a partir de les parts de la casa, els elements estructurals i estètics. Descobriran la importància dels símbols de Gaudí a partir d’un joc de descoberta. Experimentant amb textures de sorres i sals de colors realitzaran un mural conjunt de la Pedrera.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL MÓN DE PABLO PICASSO

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Familiaritzar-nos amb la figura de Pablo Picasso.
 • Identificar Picasso com un personatge d’una època passada.Enumerar algunes de les obres més representatives.
 • Reproduir algunes tècniques que feia servir.
 • Entendre l’art com una representació personal de la realitat.
 • Habituar-se a l’observació d’obres artístiques.
 • Aprendre amb els companys.
 • Fomentar la sensibilitat davant d’una obra d’art.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.

La visualització de reproduccions de gran format i la realització de jocs visuals ajudaran als alumnes a entendre el per què de les etapes de Picasso junt al seu compromís cívic i ètic envers la comunitat.Amb l’ajut de divers material didàctic s’experimentarà amb les diferents formes d’expressió plàstica que Picasso va descobrint durant la seva trajectòria artística. La realització d’una obra inspirada en l’artista farà possible que els alumnes posin en pràctica les descobertes de Picasso.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL MÓN DE KANDINSKY

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Familiaritzar-nos amb la figura de Kandinsky.
 • Situar a Kandinsky en el temps.
 • Identificar algunes de les obres més representatives.
 •  Reconèixer algunes tècniques que feia servir.
 •  Identificar els principals colors de les seves obres.
 •  Relacionar el so de diferents instruments musicals amb els colors.
 •  Treballar les matemàtiques a partir de diferents quadres.
 •  Observar diferents maneres de representar la realitat.
 •  Treballar les figures geomètriques a partir de les seves obres.
 •  Experimentar a partir de diferents textures.
 •  Relacionar les figures geomètriques amb els colors de les obres de Kandinsky.
 •  Experimentar el treball cooperatiu.
 •  Respectar el material de treball.
 •  Aprendre amb els companys.
 •  Respectar el patrimoni artístic.
 •  Fomentar la sensibilitat davant d’una obra d’art.

Què s’ofereix:  Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.

La visualització de reproduccions i la realització de jocs visuals ajudaran als alumnes a entendre l’obra. Amb l’ajut de material gràfic que reprodueix algunes de les principals obres treballarem per grups aspectes relacionats amb la temàtica, els colors, la tècnica… L’activitat pràctica serà la realització d’una obra pròpia seguint les idees i les tècniques de Kandinsky.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL MÓN DE JOAN MIRÓ

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Educació infantil

Objectius del taller: 

 • Descriure Joan Miró.
 • Explicar el temps de Joan Miró.
 • Identificar el seu estil propi.
 • Visualitzar algunes de les seves obres més representatives.
 • Enumerar els elements i símbols que feia servir.
 • Experimentar diferents tècniques pictòriques.
 • Estimar les manifestacions artístiques i el seu significat.
 • Respectar el material de treball.
 • Aprendre amb els companys.

Què s’ofereix:  A través d’un joc d’empatia s’explica la manera d’entendre el món de Joan Miró.

Mitjançant l’observació dels símbols de les obres de Miró els alumnes reproduiran aquest elements tot realitzant uns murals de traços i colors. A partir de l’anàlisi d’obres de diferents èpoques, es treballaran els símbols de Joan Miró.

Per finalitzar, els alumnes realitzaran un mural utilitzant els símbols de l’artista seguint l’estil de l’autor.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

EL MÓN DE SALVADOR DALÍ

Tipologia de l’activitat: Educació artística

S’adreça a: Educació infantil, Cicle inicial i P3

Objectius: Descriure Salvador Dalí com a personatge.
Identificar Salvador Dalí com a artista.
Explicar els símbols de les seves obres d’art.
Estimar les manifestacions artístiques i el seu significat.
Respectar el material de treball.
Aprendre amb els companys

Què s’ofereix:
A partir de la narració teatralitzada en un guinyol de la vida de Dalí, els alumnes entraran en contacte amb el personatge, les seves característiques personals i la seva obra.
Els alumnes manipularan i identificaran els símbols bàsics de l’obra de Salvador Dalí i els podran relacionar amb diferents quadres.
Una de les activitats serà la realització d’un mural a l’estil dels quadres de Dalí. Els alumnes confeccionaran el fons i a continuació retallaran i acoloriran símbols dalinians.
Com a complement i a partir dels coneixements assolits pels alumnes al llarg del taller, els alumnes col·locaran els símbols lliurement.
Finalment, a partir de l’obra realitzada pels alumnes es realitzarà una interpretació de l’obra de l’artista.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h. Els objectius i l’activitat s’adeqüen al cicle corresponent.