EL MOLÍ D’EN RATA

Visita i taller de pà al Molí d’en Rata

Tipologia de l’activitat: Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a: Alumnat de primària (cicle mitjà i cicle superior) i secundària. Els elements teòrics s’adapten al nivell educatiu.

Objectius:

  • Anàlitzar dels efectes d’una força aplicada sobre un objecte. Identificació de les fonts d’energia i distingir-les.
  • Tenir constància, a grans trets, de les avantatges i inconvenients de l’ús de les diferents fons d’energia.
  • Identificació de trets i aspectes comuns a tota la humanitat.  Mostrar la varietat multilingüe i multicultural mitjançant l’etimologia.
  • Valoració positiva dels hàbits alimentaris com a estil de vida saludable. Apreciar i gaudir amb l’art.
  • Motivar l’interès per la vida cultural i la conservació del patrimoni cultural i artístic.

Què s’ofereix: Visita al molí centrada en conèixer els diferents tipus d’energies tradicionals i explicar  amb detall l’energia hidràulica. Es disposarà de recursos pedagògics per tal de consolidar els conceptes apresos.

Posteriorment els alumnes faran fa pa i se l’emportaran cuit a casa.

Calendari: Durant el curs escolar.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: L’activitat està dissenyada de manera que els nens assoleixin conceptes diferents, segons en el cicle que venen. La durada de tota l’activitat és d’entre 2 hores i 2,5  hores.