EL MOLÍ D’EN RATA

Visita i taller “les ratetes” al Molí d’en Rata

Tipologia de l’activitat: Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a: Alumnat de cicle infantil

Objectius:

  • Observar i experimentar en l’entorn proper per tal de contribuir a la comprensió del món natural, social, físic i material.
  • Identificació dels tres principals cultius mediterranis: cereal, vinya i oliva.
  • Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i materials.
  • Primeres nocions d’ésser viu i cicle.
  • Escolta i comprensió de contes com a font de plaer i d’aprenentatge.
  • Elaboració d’un treball manual.

Què s’ofereix: Explicació del procés de transformació del cereal des de la llavor fins al pa. Visita de la cuina. Explicació de l’origen del nom del molí, què són els cereals i la gran seva importància alimentària.

El taller de “Les ratetes” consisteix en l’elaboració d’una màscara de rateta enganxant els elements que la formen (bigotis, orelles…) amb farinetes.

Calendari: Durant el curs escolar.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: L’activitat està dissenyada de manera que els nens assoleixin conceptes diferents, segons en el cicle que venen. La durada de tota l’activitat és d’entre 2 hores i 2,5  hores.